پروفسور سید علی کشاورز

تغذیه و رژیم درمانی
تجربه فعالیت از سال 1366

دکتر امیر مسعود دهقانی

جراحی ‌ترمیمی
تجربه فعالیت از سال 1360

دکتر سهراب لك عيان

جراحی
تجربه فعالیت از سال 1368

دکتر مهشید جمشیدی

تغذیه و درد
تجربه فعالیت از سال 1392
مجموعه تخصصی
دکتر جم
preloader image